Živnostenská banka

Živnostenská banka logo

Historie Živnostenské banky

Živnostenská banka je jednou z nejstarších finančních institucí v České republice. Byla založena v roce 1868 jako akciová společnost zaměřená na financování malých a středních českých podniků. Byla první bankou v Rakousku-Uhersku s výhradně českým kapitálem.

Živnostenská banka byla první bankou ve střední a východní Evropě privatizovanou vstupem zahraničního kapitálu. Došlo k tomu v rámci programu privatizace v roce 1992, kdy německá banka BHF-BANK získala 40% podíl v Živnostenské bance, International Finance Corporation (IFC) ze skupiny Světové banky nabyla 12% a zbývajících 48% připadlo fyzickým osobám a českým investičním fondům.

Součást skupiny UniCredit

Dne 14. srpna 2002 podepsala Bankgesellschaft Berlin AG smlouvu o prodeji svého podílu v Živnostenské bance, a.s., italské bance UniCredito Italiano S.p.A.. Po všech potřebných souhlasech se 11. února 2003 UniCredit stala majoritním akcionářem Živnobanky, když získala 85,16% podíl na jejím základním kapitálu. Současný podíl UniCredit na kapitálu banky činí 96,4 procenta.

Začleněním do skupiny UniCredit se Živnostenská banka stala součástí silné evropské bankovní skupiny, které je zárukou jejího dalšího úspěšného rozvoje. UniCredit je bankovní skupinou s dostatečnou kapitálovou silou, špičkovým knot-how a jasnou strategií. Je také jednou z nejvýznamnějších bankovních skupin, která se v posledních letech výrazně angažovala ve střední a východní Evropě.

Kontakty

Centrála Živnobanky
Živnostenská banka, a. s.
Na Příkopě 858/20
113 80 Praha 1

Informační linka Živnostenské banky
Tel. +420 224 121 111
Fax +420 224 125 555
www.kb.cz