Československá obchodní banka a.s. – ČSOB

Historie ČSOB

ČSOB byla založena již v roce 1964 jako jediná československá banka poskytující služby v oblasti financování zahraničního obchodu. V roce 1989 byla působnost ČSOB rozšířena i o služby pro nové podnikatelské subjekty a fyzické osoby.

V roce 1999 se majoritním vlastníkem ČSOB stala belgická KBC Bank, která je součástí Skupiny KBC. Skupina se soustředí převážně na bankopojišťovací aktivity pro retailové klienty a také se zabývá správou aktiv, službami pro korporátní klientelu a obchodování na trzích. Zaměřuje se převážně na Evropu a na svém domácím belgickém trhu patří Skupina mezi tři největší bankovní a pojišťovací společnosti.

V roce 2000 se stala dalším mezníkem historie ČSOB akvizice Investiční a Poštovní banky a.s., která skokově posílila svou pozici na bankovním trhu pro fyzické osoby.

Na konci roku 2006 se ČSOB starala o 3,2 miliony klientů v 214 pobočkách v České republice a 105 pobočkách na Slovensku.

Finanční produkty

Hypotéky

Kontakty

Centrála
Na příkopě 854/14
110 00 Praha – Nové Město

Telefon: 224 111 111
www.csob.cz