Finanční instituce

Banky

Banka je finanční instituce poskytující finanční služby. Shromažďuje dočasně volné finanční prostředky, které dále formou úvěrů poskytuje a nastavováním úroků zhodnocuje. Provozování těchto služeb je regulováno státem.

Banka pro svou činnost potřebuje bankovní licenci a podléhá bankovnímu dozoru centrální banky. V ČR je centrální bankou Česká národní banka (ČNB).

Úkoly centrální banky

 • správa měny státu
 • dohlíží na činnost obchodních bank (včetně uvalení nucené správy)
 • spravuje rezervy ve zlatě a cízích měnách
Dvě ležící mince

Hlavním nástrojem centrální banky je stanovení úrokové sazby, která má vliv na sazby jednotlivých obchodních bank.

Činnosti banky

 • přijímání vkladů na vkladové (spořící) účty
 • poskytování půjček
  • krátkodobé – spotřebitelské
  • dlouhodobé – hypotéky
 • zprostředkování platebního styku
 • vydávání platebních karet
  • kreditní
  • debetní
 • úschova cenných předmětů

Spořitelna

Spořitelna je ústav, který slouží lidem k ukládání úspor.

Pojišťovna

Pojišťovna je organizace, která má výlučné právo provozovat smluvní a zákonné pojištění majetku, osob. Včetně pojištění vyplývajícícho z mezinárodního obchodního styku. Stejně tak má právo provozovat zajišťovací činnost. Vedle pojišťování vykonává též činnost zaměřenou na předcházení škodám.

Dvě libry z Velké Británie

Typy pojištění

 • Cestovní pojištění
 • Havarijní pojištění
 • Pojištění domácnosti
 • Pojištění právní ochrany
 • Pojištění odpovědnosti
 • Pojištění pohledávek
 • Povinné ručení
 • Penzijní připojištění
 • Úrazové pojištění
 • Zdravotní pojištění
 • Životní pojištění

Investiční společnost

Společnost, která umožňuje firmám a jednotlivcům kupovat a prodávat cenné papíry. Dále nabízí správu podílů a jiných investičních prostředků.