eBanka

eBanka logo

Historie eBanky

Expandia Banka vznikla v říjnu 1997 převzetím Zemské banky jako dceřiná společnost Expandia a.s. Hlavním cílem bylo vybudovat silný peněžní ústav, který nabídne klientům šíroké spektrum služeb komerčního bankovnictví prostřednictvím informačních technologií. V roce 1998 se poprvé objevuje pojem přímého bankovnictví. Unikátní systém správy financí na straně klienta získává kromě dalších cen i ocenění na veletrhu Invex.

V roce 2001 mění Expandia Banka svůj název na eBanka, a.s. Zařazuje se také mezi uznávané finanční instituce na českém trhu. Vykazuje dynamický růst v klíčových finančních ukazatelích a v počtech klientů.

V roce 2006 se eBanka stává součástí mezinárodní finanční skupiny Raiffeisen International.

Členství v organizacích

  • Česká bankovní asociace
  • Asociace pro elektronickou komerci
  • Asociace pro kapitálový trh
  • Visa International
  • Europay International (Mastercard International)

Kontakty

Centrála
Na Příkopě 19
Praha 1
117 19

Tel. 841 841 841
Fax 800 124 300
www.ebanka.cz